011 3340668
office@canatlantic.com

Radne stanice i serveri

pc radne stanice

Izbor računara za poslovno okruženje je veoma složen proces. Na ovaj izbor utiče veliki broj činilaca, i potrebno je pažljivo planiranje pre nego što se pristupi procesu nabavke. Ovaj posao je najbolje obaviti kroz saradnju i konsultacije između zaposlenih firme koja inicira nabavku, i sa druge strane, IT stručnjaka, profesionalaca iz ove oblasti. Na taj način, kroz konsultacije, može se doći do optimalnog rešenja. U našoj firmi, imamo puno znanja i iskustva iz ove oblasti, pa je nabavka opreme kod nas dobra poslovna odluka.

Kako izabrati odgovarajući računar?

Koji činioci utiču na pravilan izbor računara za obavljanje poslovnih procesa:

  • Priroda poslovnih procesa koji se obavljaju unutar preduzeća
  • Predviđen finansijska okvir (budžet za nabavku)
  • Ostala planirana ograničenja

Veoma je važno planiranje poslovnih procesa prilikom nabavke računarske opreme. Pre svega, potrebno je da računarska oprema u trenutku nabavke raspolaže uvećanim performansama, kako bi mogla da odgovori novim softverskim zahtevima koji će se nametnuti u planiranom vremenskom periodu. Potrebno je napraviti dobru procenu pri izboru softvera, kako bi se izbegla bilo kakva nepredviđena situacija po pitanju kompatibilnosti.

Predviđena finansijska sredstva za nabavku računarske opreme, svakako su činilac koji presudno utiče na proces nabavke. Zbog ograničenih finansijskih sredstava kod pojedinih nabavki, najčešće se prave kompromisna rešenja, tako da poslovni proces ne bude ugrožen a da računarska oprema koja se nabavlja ipak zadovoljava minimalne tehničke zahteve.

U prethodnim redovima pomenuli smo i ostala planirana ograničenja. Naime, radi se o vrlo konkretnim situacijama i posebnostima firmi, poslovnih prostora, zaposlenih. Najčešće se radi o nedostatku fizičkog prostora za smeštanje računarske opreme (kao što su serveri, rek ormani itd) ili druga ograničenja.

Radne stanice

Naša firma nudi provereno kvalitetne računare. Prema konkretnim potrebama, u mogućnosti smo da ponudimo “custom” rešenja. Radi se o računarima sastavljenim od pažljivo izabranih komponenti, koji su po svom kvalitetu jednaki, a svakako značajno jeftiniji od konkurencije poznatih svetskih proizvođača. Ove računare proizvodimo sami, i ne pravimo kompromise kada je kvalitet u pitanju. Pre svega, ono po čemu se naši računari izdvajaju od svih ostalih (pored standardno dobrih komponenti – procesora memorije, diskova itd) jeste kvalitetno kućište, kao i pouzdano atx napajanje (uglavnom se koristi proizvođač Chieftec) . U našoj ponudi se naravno nalaze i računari svih velikih svetskih proizvođača: HP, Dell, Lenovo, Toshiba, Fujitsu.

Nudimo i računare domaćih proizvođača, koje je moguće kastomizovati, a osnovna prednost ovih radnih stanica je svakako povoljnija cena.

Serveri

Kada je reč o server računarima, zbog mnogih specifičnosti ove vrste kompjutera, u ponudi imamo uglavnom servere velikih svetskih proizvođača: HP, Dell, Fujitsu, IBM. Za neke specifične situacije možemo da ponudimo i “custom” rešenja – servere koje proizvodimo od pojedinačnih komponenti, takođe renomiranih proizvođača, najčešće se radi o Intel serverskim pločama, procesorima, kućištima. Razlog za korišćenje Intel komponenti je jednostavan: kod server računara nije dozvoljena ni najmanja tolerancija, pa stoga koristimo isključivo potpuno proverene komponente.

dell poweredge server

Za sva pitanja u vezi sa nabavkom računarske opreme, možete nas kontaktirati na telefon: 011/334-0668 ili na e-mail: office@canatlantic.com