011 3340668
office@canatlantic.com
Disaster recovery

Disaster recovery je kovanica preuzeta iz engleskog jezika koja se odnosi na procese, polise i procedure za predviđanje i pripremu oporavka od prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim delovanjem. Disaster recovery (oporavak od katastrofe) je fokusiran na održivost IT sistema koji su podrška za obavljanje važnih poslovnih procesa.

Klasifikacija

Katastrofe mogu biti klasifikovane u dve glavne kategorije:

  • Prirodne katastrofe, poput poplava, zemljotresa, oluja. Kako je predvideti prirodnu katastrofu veoma teško, mere kao što su dobro planiranje (koje uključuju mere ublažavanja od posledica katastrofe) mogu smanjiti ili značajno ublažiti gubitke.
  • Katastrofe izizvane ljudskim delovanjem. Ovo uključuje katastrofe izazvane delovanjem opasnih materija, kvarom infrastrukture ili različitim vrstama kriminala ili terorizma.

Važnost planiranja oporavka od katastrofe

Nedavna istraživanja podržavaju ideju da je sprovođenje više holističkog pristupa predviđanja i planiranja oporavka od katastrofa isplativo na duže staze. Svaki dolar uložen u ublažavanje rizika (kao što je plan oporavka od katastrofa) štedi društvu 4$ kao i troškove oporavka.

Kako su IT sistemi postali kritična karika u nesmetanom radu preduzeća a verovatno i ekenomije u celini, važno je osigurati kontinuiran rad ovih sistema i predvideti brz oporavak ovih sistema u slučaju bilo kakve katastrofe. Dosadašnja iskustva govore da 43% kompanija koje su doživele značajan gubitak poslovnih podataka, nikada nakon toga ne nastave sa radom, a 29% bude zatvoreno u roku od dve godine nakon takvog gubitka.
Kao zaključak prethodno navedenog, radove na pripremi za nastavak rada i oporavka IT poslovnih sistema, treba shvatiti krajnje ozbiljno. Ovo podrazumeva značajna ulaganja vremena i novca u cilju obezbeđivanja minimalnih gubitaka u slučaju ovakvih remetilačkih događaja.

Neke od najčešćih strategija za zaštitu podataka su:

  • Izrada rezervne kopije na magnetnu traku i izmeštanje iste na drugu lokaciju.
  • Izrada rezervne kopije na disk, čuvanje istog na lokaciji a čuvanje kopije diska van lokacije.
  • Replikacija podataka na izmeštenu lokaciju, korišćenjem NAS uredjaja.
  • Hibridna „Cloud“ rešenja koja preslikavaju i on-sajt i of-sajt data centre, što obezbeđuje rad bez prekida u slučaju katastrofe.

Naša firma ima višegodisnje iskustvo u izradi i realizaciji planova za oporavak od katastrofe. Posedujemo svu neophodnu opremu za realizaciju ovakvih strategija. Pored svega navedenog, možemo da ponudimo licence namenskih softvera za implementaciju strategija oporavka od katastrofe.

Kontakirajte nas, možemo da posetimo vašu firmu i da ponudimo najisplativije rešenje.