011 3340668
office@canatlantic.com
it manadzer server

Virtualizacija je napredna IT tehnologija koja omogućava velike uštede u resursima i menadžmentu IT infrastrukture. Izraz hardverska virtualizacija se odnosi na kreiranje virtualnih mašina koje se ponašaju kao realni kompjuteri sa svojim operativnim sistemima. Kod hardverske virtualizacije, host kompjuter je realna mašina na kojoj se smeštaju gostujuće virtualne mašine (virtualni računari i virtualni operativni sistemi).

Virtualizacija omogućava rad više logičkih celina na jednom fizičkom uređaju, deleći hardverske resurse host kompjutera (servera).

Zbog čega virtualizacija?

Svaka organizacija koja u svojoj IT infrastrukturi poseduje više od jednog serverskog računara može ostvariti velike uštede koristeći tehnologiju virtualizacije. Naime, statistika pokazuje da serverki računari u proseku rade u režimu sa 10-20% sistemskog opterećenja. Korišćenjem virtualizacije, na jednom kvalitetnijem host računaru može se hostovati nekoliko takvih serverskih platformi. Pri tom, umesto nekoliko fizičkih servera, organizacija bi posedovala samo jedan, sa koga bi se obavljale funkcije svih pomenutih servera. Time se postižu velike uštede u potrošnji energije, kao i uštede u nabavci i održavanju računarske opreme, a menadžment je višestruko olakšan jer se obavlja centralizovano, na jednom mestu, a nudi mnogo naprednih opcija.

Kada se koristi virtualizacija

Virtualizacija je savršeno rešenje za aplikacije namenjene malim i srednjim preduzećima. Kod ovakvih korisnika, očekuje se skalabilna potrošnja resursa, od male do srednje potrošnje u proseku. Zbog toga, nije isplativo da se koristi više fizičkih mašina, gde bi svaka obavljala namenski proces, već je najoptimalnije rešenje upotreba kvalitetne server mašine sa nekoliko hostovanih virtualnih mašina. Time se redukuje potrošnja električne energije, kompjuterskih komponenti (hard diskova, napajanja itd), kao i potreba za komplikovanom administracijom, a sa druge strane se iskorišćavaju do tada nekorišćeni kapaciteti postojeće opreme.

Virtualizacija nije pogodna za upotrebu kod sistema za visoke performanse, gde je potrebno grupisati više serverkih računara u klastere, da se zadovolje potrebni zahtevi za predviđeno opterećenje. U tim situacijama rešenje virtualizacije može samo da umanji performanse servera.

Rešenja koja nudimo

Postoji nekoliko vrsta virtualizacije servera:

  • Potpuna virtuazacija (full virtualization)
  • Delimična virtualizacija (para virtualization)
  • Virtualizacija na novou operativnog sistema (OS level virtualization)

Mi nudimo rešenja bazirana na potpunoj virtualizaciji, takozvana „bare metal“ virtualizacija. Koristimo open source rešenja poput XEN projekta, kao i ESXi platformu firme Vmware. Ove platforme su prilagođene za potrebe virtualizacije u organizacijama manje i srednje veličine. Odlikuju se velikom kompatibilnošću sa serverima svih velikih proizvođača, odličnim opcijama za IT menadžment a što je najvažnije omogućavaju veliku uštedu na računarskom hardveru i utrošenoj energiji.

arhitektura virtualizacije servera